links

Het boek steunt vooral op papieren bronnen, verantwoord in de literatuurlijst achterin.

Daarnaast gebruikt het enkele digitale bronnen.

Die digitale bronnen zijn genummerd en hier aanklikbaar.

Klik op een blauwe website in de linker kolom.

 

website 1 jaargangen van het Correspondenz-blatt, tijdschrift van de Deutsche
Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte
website 2 Charles Darwin, Autobiography
website 3 Fichte’s college Ueber die Bestimmung des Gelehrten
website 4 Malthus, Essay on the principle of population, 1e editie, 1798
website 5 Man with a plan – Herbert Spencer’s theory of everything, artikel van wetenschapshistoricus Steven Shapin in The New Yorker, 13 augustus 2007
website 6 John S. Wilkins, Does Evolution make might right?, artikel op website Evolution and Philosophy, 1997
 website 7 De vraag “Was ist Aufklärung?” in tijdschrift Berlinische Monatsschrift, jaargang 1783, deel 2, blz. 516, voetnoot. De auteur van het artikel is J.F. Zöllner (klik dan op “1” en op “Artikel im Volltext”)
 website 8 Fichte’s inaugurale rede bij zijn aantreden als rector van de Berlijnse universiteit, 1811
 website 9 artikel van G.K. Judel over Carl Vogt. Daarin op blz. 53 de mededeling dat Vogt sinds het academische jaar 1847-’48 de bijnaam Affen-Vogt heeft, vanwege zijn standpunt dat de mens van de apen afstamt.
 website 10  M. Amrein en K. Nickelsen, The gentleman and the Rogue – the collaboration between Charles Darwin and Carl Vogt, Journal of the history of biology (2008) 41: 237-266
 website 11  Stanford Encyclopedia of Philosophy, daarin het artikel over Descartes
 website 12 William Hazlitt, Malthus and the liberties of the poor, essay, 1807
 website 13 John van Wyhe, Charles Darwin’s Cambridge life, 1828-1831. in: Journal of Cambridge Studies, Vol. 4, Nr. 4, December 2009
 website 14 Norman Lockyer, A short history of scientific instruction, in: Popular Science Monthly, Volume 54, February 1899
 website 15 het artikel van Lady Sidgwick waarin zij zich de BAAS-avond van 40 jaar eerder herinnert
 website 16 het artikel van Timothy Lenoir over bioloog Treviranus en zijn school
 website 17 artikel van Nick Spencer: Darwin’s religious beliefs
 website 18 artikel van J.R. Lucas : Wilberforce and Huxley, a legendary encounter
 website 19 het artikel van Asa Gray : Natural Selection not inconsistent with Natural Theology
 website 20 het artikel van William Bateson waarin hij natural selection typeert als een “truism”
 website 21 artikel over de Duitsers die na de neergeslagen democratische beweging van 1848 naar de VS emigreerden : The German Forty-Eighters in America
 website 22 website van de Amerikaanse “Hermann Monument Society”
 website 23  Ronald Mellor, distinguished professor of history, University of California, over het boek Germania van Tacitus
 website 24 artikel van Marcel Roele: Was Hitler links?
 website 25  artikel Hitler was a leftist
 website 26 artikel Uwe Hossfeld e.a. over het niet-racistische karakter van de Monistenbond
 website 27 citaat T.H. Huxley over leven als gladiatorshow
 website 28 Charles Darwin, The Descent of Man, London 1871, Vol. I
 website 29 Charles Darwin, The Descent of Man, London 1871, Vol. II
 website 30 tekst van Hitler’s Das geheime zweite Buch. Het begint met een uitgebreide inhoudsopgave, dan volgt een ‘Vorwort’ (= hoofdstuk 1). Bij hoofdstuk 2 begint het eigenlijke boek, op blz. 46. Daar het citaat
 website 31 Darwin’s Notebooks on Transmutation of Species, Part I : First Notebook (July 1837 – February 1938), edited by Sir Gavin de Beer
 website 32 de Galton-website
 website 33 artikel over de geciteerde passage van G.B. Shaw
 website 34 Scientific papers of the third international congress of eugenics, New York 1932
 website 35 William L. Holt M.D., Eugenics in the United States, in: The American Journal of Public Health, Volume 4, issue 2, February 1914, blz. 152. Recensie over het boek van Geza von Hoffmann
 website 36 Edgar Schuster’s recensie over het boek van Geza von Hoffmann, in de rubriek Reviews of recent books van het tijdschrift The Eugenics Review 5,3 (1913), blz. 279
 website 37 Dissertatie uit 2000 door Heiner Fangerau over de reacties op het boek van Baur & Fischer & Lenz in de jaren 1921-1941
 website 38 het verslag Into the Darkness, door Lothrop Stoddard, over zijn bezoek aan Nazi-Duitsland
 website 39 National Academy of Sciences, Biographical memoir of Henry Fairfield Osborn (door William K. Gregory)
 website 40 American Philosophical Society, Raymond Pearl Papers
 website 41 de foto toont hoe de tijdschrift-titel Eugenics Quarterly (t/m 1968) verandert in Social Biology (1969)
 website 42 Kropotkin, Peter, Mutual Aid: a Factor of Evolution
 website 43 Sapp, Jan, Paul Buchner and hereditary symbiosis in insects
 website 44 Lederberg, Joshua, Cell Genetics and Hereditary Symbiosis
 website 45 Ackerman, Jennifer, How bacteria in our body protect our health, in: Scientific American, volume 306, issue 6
 website 46 James di Properzio, Full Speed Ahead, in: University of Chicago Magazine, February 2004, volume 96, number 3. Artikel over Lynn Margulis
 website 47 Earth Mother, Microbe Lover, artikel over Lynn Margulis in Times Higher Education, 6 juli 1998
 website 48 Charles Simonyi’s Manifesto, op de website van Oxford University
 website 49 Simon G. Powell, Life as Art – The legacy of Lynn Margulis. 12 januari 2012
 website 50 registratie van symposium Homage to Darwin, Oxford 2009, derde deel
 website 51 Elie Dolgin, Row at US journal widens, in tijdschrift Nature. Online publicatie: 9 october 2009. Over Lynn Margulis
 website 52 James MacAllister, Two Wrongs (artikel over de controverse Margulis – Dawkins/Coyne)
 website 53 Suzan Mazur, Turmoil at the NAS, in internet-tijdschrift CounterPunch, 7 januari 2010
 website 54 blog van Richard Dawkins, 25 november 2011, 12.42 uur, n.a.v. het overlijden van Lynn Margulis
 website 55 blog van Richard Dawkins, 25 november 2011, 01.51 uur, n.a.v. het overlijden van Lynn Margulis
 website 56 Zhaxybayeva, Olga & W. Ford Doolittle, Lateral Gene Transfer, in: Current Biology, Volume 21, issue 7, 12 april 2011, blz. R242-R246
 website 57 James D. MacAllister, A commentary on Homage to Darwin debate. With an Afterword by Professor Denis Noble. Part 1
 website 58 Pearson’s schets (november 1920) van Darwin’s koninklijke stamboom
 website 59 Die Kieler Soziologie im NS-Staat, artikel op de website van de Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 website 60 Richard Weikart, Response to Robert Richards’ lecture “The Narrative Structure of Moral Judgments in History: Evolution and Nazi Biology”
 website 61 Richard Weikart, Response to Larry Arnhart’s Misinterpretation of ‘From Darwin to Hitler’
 website 62 Richard Weikart, Was it immoral for ‘Expelled’ to connect darwinism and nazi racism?, artikel op de website van het Center for Science and Culture, Discovery Institute, 2 mei 2008
 website 63 verslag van een lezing, gegeven door Max Perutz te Cambridge, in Times Higher Education, 28 November 1994
 website 64 het citaat van Savigny staat op blz. 5 in diens boek Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (1814), gedigitaliseerd door de Bayerische StaatsBibliothek digital