inhoudsopgave

Het boek bestaat uit elf essays.
Essay 1 en 6 zijn digitaal beschikbaar.

 

………………………………….

1. DE VERLICHTING

Wetenschapsgeschiedenis
Vier eeuwen Verlichting
Verlichting in de 17e eeuw : Nederland
René Descartes
Verlichting in de 18e eeuw : Frankrijk
Julien Offray de La Mettrie
…………………………………….
2. DUITSLAND IN DE 19e EEUW
Van Frankrijk naar Duitsland
Johann Gottlieb Fichte
David Friedrich Strauss
Ludwig Feuerbach
De drie materialisten Vogt, Moleschott, Büchner
Carl Vogt
Jaques Moleschott
Ludwig Büchner
Het materialisme na 150 jaar
Rudolf Virchow
De late 19e eeuw
 ………………………………..
3. ENGELAND IN DE 19e EEUW
Natural theology
Isaac Newton
Van John Ray tot William Paley
Thomas R. Malthus
Charles Darwin
Het einde van de natural theology
Essays and Reviews
Edward Burnett Tylor
Twee denkramen
Wetenschappelijke achterstand
 …………………………………..
4. PRIMEURS VAN DARWIN ?

De avond van 30 juni 1860
Alfred Russel Wallace
Joseph Townsend
Thomas R. Malthus
Natural selection
Herbert Spencer
Darwin en de schepping
Ernst Haeckel
Andere primeurs

 ………………………………………….
5. EVOLUTIELEER IN DUITSLAND
Historisering
Transmutatie
Gottfried R. Treviranus
Carl Vogt
Matthias Schleiden
Franz Unger
Anderen
Robert Grant
Ernst Haeckel
 ……………………………………………….
6. GENETICA OF DARWINISME ?
Twee stappen
Gregor Mendel’s milieu
Mendel’s leven
Mendel’s werk
Genetica en darwinisme
William Bateson en Thomas Hunt Morgan
The Modern Synthesis
Toepassingen
Neo-darwinisme
Neo-darwinistisch woordenspel
Gregor Mendel en Richard Dawkins
 …………………………………………………..
7. RUDOLF VIRCHOW
Einde van de humoraal-pathologie
Cellen
De hoge autoriteit
Virchow of Darwin?
Virchow als politicus
Virchow als antropoloog
Tegen het antisemitisme
De driehoek Virchow-Haeckel-Darwin : het begin
De driehoek Virchow-Haeckel-Darwin : het einde
 ……………………………………………………….
8. DARWINISME EN GEWELD
Romeins geweld
Christelijke geweldloosheid
Darwinistisch geweld
Evolutie en geschiedenis
Darwin’s voorspelling
From Darwin to Hitler : de theorie
From Darwin to Hitler : de praktijk
……………………………………………
9. EUGENETICA
Francis Galton en de adel
Galton en Mendel
Galton en Darwin
Karl Pearson
Driemaal twintig jaren
Majoor Leonard Darwin
Charles Davenport
Madison Grant
Van Amerika naar Duitsland : de mensen
Van Amerika naar Duitsland : de machines
Genetica en eugenetica
 ……………………………………………………
10. SYMBIOSE
Ashley Montagu
Symbiose tot 1950
Lynn Margulis : de bacterie en de evolutie
Lynn Margulis : het meningsverschil
Lynn Margulis : Acquiring Genomes
De driehoek Darwin – Montagu – Margulis
Lynn Margulis en Richard Dawkins
 ……………………………………………………….
11. DE 20e EEUW
De rangorde Virchow – Mendel – Darwin
Het secularisme gekaapt
Brain drain
Duitsland als vijand
Het retoucheringsproject
Richard Weikart
De Darwin Industry
Handschoen en icoon
Verlichting of darwinisme?
…………………………………………………..
NAWERK
noten
literatuur
websites
afkortingen
citaten in origineel
register

………………………….###########################