nieuws & reviews

(wilt u reageren, maar niet geciteerd worden, vermeld dit dan in uw reactie)


15 april 2023 :

Nieuw artikel van Ton Munnich
titel : Three rediscoveries of Mendel’s law? – Some background of a plagiarism case in 1900
gepubliceerd in : The Internet Journal of Criminology
ISSN-number : ISSN 2045-6743 (online)
link : https://www.internetjournalofcriminology.com/_files/ugd/9280ee_4e9f2fd67a5d4d0db250cbd0a2d02439.pdf
Het artikel is direct en kosteloos aanklikbaar.


4 april 2023 :

mail van Wendel Camps : “In een impuls heb ik uw boek “Verlichting of Darwinisme?”  gekocht. Bij het lezen ervan bleek ik een goudmijn aan kennis te hebben gevonden. … De stijl waarin u schrijft is dermate helder dat ik me afvraag of ik me niet te gemakkelijk laat verleiden tot het accepteren van een visie die nog andere invalshoeken kan hebben.”


28 oktober 2022 :

Eind december 2021 schreef ik een artikel over de dreigende oorlog tussen Rusland en het Westen in Oekraïne. Zeven bladen weigerden het, want “… te vriendelijk voor de Rus”, etc. Nu online gezet :  https://verlichtingofdarwinisme.nl/rusland-en-het-westen/


14 juli 2022 :

lezing door Ton Munnich bij de Zomerschool te Zeist. De lezing is opgenomen op video en is op YouTube aanklikbaar : http://www.youtube.com/watch?v=SQTv97HRiAo
Na afloop veel positieve reacties (“wilt u de lezing ook bij ons komen houden?”)


3 juni 2022 :

mail van een lezer uit Rhenen : “Ik geniet van de klaarheid van je taal”.


30 januari 2022 :

Op 12 februari 2022 verschijnt het nieuwe boek van Dr. Mike Sutton.
titel : Science Fraud: Charles Darwin’s Plagiarism of Patrick Matthew’s Theory
Een bespreking van het boek staat op deze website onder de button “Sutton’s book”.


13 december 2021 :

mail van Dick Slagter : “… Na een tip heb ik uw boek gekocht en gelezen. Ik wil u hartelijk danken en feliciteren met dit boek. Zeldzaam goed … Ook zeer goed geschreven, helder en uitnodigend, het leest als een trein. … uw geweldige boek, ik verbaas me erover dat het zo weinig bekend is. …”

Dick Slagter is de auteur van het boek 400.000 GENERATIES (over de evolutie van de mens)


9 december 2021 :

mail van dr. dr. Gerard Jagers op Akkerhuis : “Het is lang geleden dat ik met zoveel plezier een boek over evolutie heb gelezen. Het is niet zo eenvoudig om alle geschiedkundige relaties samen met de ins en outs van de evolutiebiologie op orde te brengen. Ik wil de schrijver daarom van harte complimenteren met het resultaat. De geschiedkundige invalshoek is voor Darwin-liefhebbers misschien even wennen, maar afstand en reflectie zijn wel zaken waar goede wetenschap van afhangt. …. Groet!!”

Gerard Jagers op Akkerhuis promoveerde in de biologie aan de Universiteit van Wageningen en promoveerde vervolgens in de filosofie aan de Universiteit van Nijmegen.


16 oktober 2021 :

mail van Tom Oosterhuis : “In de afgelopen maand heb ik je boek gelezen. Ik schrijf je om je te bedanken. Ik vind het een weergaloos belangrijk boek. Woorden schieten eigenlijk tekort om duidelijk te maken waarom ik dat vind. Mag ik het laten bij een diepe buiging. Ik ga het kopen voor iedereen met wie ik denk over de grote vragen van leven en dood. … Je hebt me een fantastisch denkkader aangereikt … je zeer genuanceerde rijke boek …”

Tom Oosterhuis is didacticus en ontwerper van onderwijsprogramma’s


Sinds september 2020 is het boek uitverkocht. Laatste exemplaren zijn nog verkrijgbaar bij de ramsj-afdeling van grotere boekhandels : Scheltema (Amsterdam), Donner (Rotterdam), Broese (Utrecht), Dekker vd Vegt (Nijmegen), Kniphorst (Wageningen), Godert Walter (Groningen) en enkele andere. Ook via de websites bol.com , amazon.nl en boekwinkeltjes.nl
Tip : sterk verlaagde prijzen, soms onder € 10,-


9 augustus 2020 :

mail van Drs. Pieter Kokshoorn : “… een boek dat met distantie zaken naar boven haalt die impliciet dreigen te blijven. … Zeer helder en goed gestructureerd betoog. Prettig, bondig, onderhoudend geschreven. … Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschapsgeschiedenis. Maar het boek zou breder in vele universitaire disciplines en lerarenopleidingen ingezet moeten worden.”
een aanvullende mail (10 augustus 2020) : “… ik denk dat als jouw visie beter bekend wordt, het de veiligheid in de samenlevingen zou kunnen bevorderen. Ik zou bijvoorbeeld graag een vertaling in het Engels zien. …”.

Drs. Pieter Kokshoorn (Franse Taal- en Letterkunde) was 40 jaar docent en 30 jaar decaan in het VWO. Om examen-leerlingen te adviseren bij hun studiekeuze bleef Pieter zich verdiepen in zowel alfa- als bèta-studies. Zo belandde hij bij dit boek.


5 maart 2020 :

verschijning nieuw boekje :
auteur
: Ton Munnich
titel : Darwinisme en Oorlog – moderne kanttekeningen bij 75 jaar Bevrijding
isbn : 9789090328133  (papieren versie)
isbn : 9789090330716   (e-book versie)
juli 2020 : uitverkocht. Nog enkele exemplaren via http://www.boekwinkeltjes.nl
januari 2021 : bijgewerkte tweede editie, vrij toegankelijk op deze website

Verdere info over dit boekje elders op deze website : onder button ‘Bevrijding’.


20 februari 2020 :

mail van Dr. Anne Fortuin : “Hierbij de mededeling dat ik je boek met belangstelling en waardering heb gelezen. Het is een goed doortimmerd werk waar de Darwinisten niet blij mee zullen zijn. … Je boek heeft me de nodige nieuwe inzichten verschaft en daar ben ik blij mee. … ”

Dr. Anne R. Fortuin is geoloog. Tot 2007 docent Aardwetenschappen aan de VU.


19 januari 2020 :

lezing door Ton Munnich

organisatie :  Geologisch Museum Hofland
locatie :          Hilversumseweg 51,  1251 EW  Laren (NH)
datum :           zondag 19 januari 2020
link :               de lezing staat op youtube : https://youtu.be/noRojlrJFlI

titel :      Is Darwin voor Engeland wat Laurens Janszoon Coster is voor Nederland?
toelichting :   Eeuwenlang geloofde Nederland dat Laurens Jansz. Coster de boekdrukkunst had uitgevonden. Zijn stad Haarlem eerde hem met een zes meter hoog standbeeld op de Grote Markt. Later bleek dat in werkelijkheid Gutenberg de boekdrukkunst heeft uitgevonden.
Zal het met Darwin ook zo gaan? Darwin zou de scheppingsleer hebben vervangen door de evolutieleer, maar in werkelijkheid deden anderen dat. Hij zou het idee ‘natural selection’ hebben bedacht, maar in werkelijkheid bedacht iemand anders het. Zal Engeland het prominente graf van Darwin in Westminster Abbey handhaven, zoals Haarlem het standbeeld handhaaft van iemand die de boekdrukkunst niet uitvond?


14 januari 2020 :

mail van John de Vos : “… Ik heb je essays gelezen, fantastisch. …”

John de Vos, paleontoloog, was o.a. :
–  conservator van de Eugène Dubois Collectie van Naturalis Leiden
–  conservator Paleontologisch-Mineralogisch Cabinet van Teylers Museum Haarlem
–  tegenwoordig verbonden aan Naturalis Biodiversity Center, Leiden.


17 oktober 2019 :

Lezing bij Volksuniversiteit Naarden-Bussum


5 april 2019 :

mail van Ubbo Smith MSc : “… Ik heb met veel interesse je boek gelezen … een echte ‘eye-opener’ … veel nieuwe dingen geleerd … heel veel passages die ik bijzonder interessant en wetenschappelijk waardevol vond … Ik zal het zeker gauw opnieuw lezen want het staat barstens vol informatie … “.

Ubbo Smith is fysicus.
voorheen werkzaam in Zuid Afrika, aan Mangosuthu University of Technology (MUT) – Department of Mathematical Sciences. Lecturer and Team leader Physics.
Nu gepensioneerd en wonend in Nederland


17 maart 2019 :

mondelinge mededeling van Dr. Jan Lambert :  “Toen ik je boek las, dacht ik : eigenlijk moet elke biologiestudent dit lezen, dan zien ze hun vak ook eens van die kant”.

Dr. Jan Lambert is bioloog. Hij was o.a. vele jaren bestuursvoorzitter en drijvende kracht van Geologisch Museum Hofland te Laren (NH)


14 december 2018 :

Kort na een lezing mailt dr. Evert Theunissen : “Je lezing was een heel mooie samenvatting van je boek. … Ik wil je complimenteren met je heldere schrijfstijl. Je boek leest heel gemakkelijk, terwijl het toch verslag doet van een uitgebreid literatuuronderzoek …”

Evert Theunissen is chirurg


27 november 2018 :

Mini-symposium met historicus Ton Munnich
organisatie de studievereniging van de Open Universiteit Utrecht
locatie : Open Universiteit  /  Vondellaan 202  / 3521 GZ Utrecht
datum : dinsdag 27 november 2018
link : de lezing staat op youtube : https://www.youtube.com/watch?v=KQC31zVG1GY


22 september 2018 :

Het biologie-tijdschrift Bionieuws gaf mij de gelegenheid een stukje te schrijven. Het verscheen in jaargang 28 nr. 14 : 22 september 2018, blz. 17. Het staat ook op de website waarop u zich nu bevindt : klik op de button “Sutton’s book” en scroll dan naar beneden.


20 juni 2018 :

mail van prof. Kaat Wils : “… zeer toegankelijk geschreven …”.

professor Kaat Wils leidt de “Onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750” aan de Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven.


6 juni 2018 :

mail from Dr. Emilio Cervantes (Spain) : “I appreciate this book very much. It contains information that is difficult or impossible for me to find by other means. And I must give you my congratulations because of your synthetic capacity as well as a quite cheerful and sometimes humorous tone that makes reading very agreeable. …”

Dr. Emilio Cervantes is a biologist. Scientist at the Spanish Scientific Council (IRNASA-CSIC, Salamanca).


19 april 2018 :

review by Dr. Mike Sutton : “… This book, in my opinion, belongs in the library of any scholar interested in the importance of Gregor Mendel’s discovery of genetics and the failure of Darwin and so many of his peers to understand the process. … Munnich does an excellent job in explaining why – for so long – Mendel was overshadowed by Darwin. … I recommend this book wholeheartedly …”

Dr. Mike Sutton is an international award-winning criminologist, specialised in Big Data-research on fraud and plagiarism in science. He works at Nottingham Trent University.


13 maart 2018 :

mail van prof. Frank Huisman : “… een aangename verrassing … Wat een bijzonder boek … ! ”

Frank Huisman is hoogleraar medische geschiedenis aan het Julius Centrum, het onderzoekscentrum van het Universitair Medisch Centrum te Utrecht (UMCU) en voormalig President van de European Association for the History of Medicine and Health (EAHMH).


27 februari 2018 : ………..

mail van prof. Herman Philipse : “… uw prachtig geschreven essays, die veel historisch materiaal bevatten dat deels nieuw was voor mij … Ik geniet van uw prachtige formuleringen. … Hartelijk dank en vriendelijke groet, Herman Philipse”

Herman Philipse is “Distinguished Professor of Philosophy” aan de Universiteit Utrecht.


29 januari 2018 :

mail van prof. Gijsbert van den Brink : “… De reden waarom ik uw boek vooral waardeer zijn de vele passages waarin u de stellingname van allerlei participanten in het evolutiedebat schetst, met gebruikmaking van vele relevante bronnen. Hier doet u het werk dat een goed historicus betaamt en waarvoor men u, mijns inziens, dank verschuldigd is en waarvoor ik u in elk geval zeer erkentelijk ben. … ik vermoed dat ik uw studie nog geregeld zal raadplegen … ”

met hartelijke groet, Gijsbert v.d. Brink

Prof. Gijsbert van den Brink bekleedt de “University Research Chair of Theology and Science” aan de VU te Amsterdam.


26 januari 2018 :

mail van Ad Maas : “… een goed geschreven, gedegen en erudiet werk! …”

Dr. Ad Maas is wetenschapshistoricus en conservator bij het Boerhaave Museum te Leiden.


6 mei 2017 :

mail van prof. Wijnand Mijnhardt : “Hartelijk dank voor toezending van uw boek. Ik heb al even erin zitten bladeren; het thema en de behandeling ervan zetten aan tot lezen. Het is kaleidoscopisch en heeft een uitdagende these. Ik durf niet te zeggen wanneer, maar ik weet wel zeker dat ik het tot me zal nemen.”

met hartelijke groet, Wijnand W. Mijnhardt

Prof. Mijnhardt (KNAW) is cultuurhistoricus. Oprichter en eerste directeur van het Descartes Centre voor wetenschapsgeschiedenis van de Universiteit Utrecht.


oktober 2016 :

Recensie in NVOX : “…. een keuze voor iedereen met belangstelling voor (evolutie-)biologie, wetenschap(shistorie), a.n.w. en wetenschapsoriëntatie.”

“NVOX – magazine voor het onderwijs in natuurwetenschappen” is het maandblad van de NVON, de vakvereniging van docenten in de natuurwetenschappen.


8 juni 2016 :

mail van Ds. Jan Seeleman : “…… Met grote interesse heb ik uw boek gelezen en mij laten verrijken door uw inzichten. Uw kijk op Darwin en de gevolgen van zijn ideeën in het Nazisme waren nieuw voor mij. Dit gegeven hebt u sterk geargumenteerd! Daarnaast ben ik zeer veel wijzer geworden in mijn kijk op Mendel. ……”

met vriendelijke groet, Jan Seeleman

Jan Seeleman (1947) studeerde politicologie en theologie. Van 1976 tot 2010 werkzaam als hervormd predikant in diverse gemeenten. Viermaal Nederlands schaakkampioen voor pastores en theologen.


25 mei 2016 :

Een groep Amsterdamse artsen vormt een leesclub. Voorjaar 2016 kiest men dit boek om samen te bespreken. Hun contactpersoon mailt aan de auteur :

“We hebben je boek gelezen en besproken in onze leesclub. … De waardering voor je boek is groot! Een gedegen werk van een erudiete schrijver die toegankelijk schrijft, veel over het onderwerp heeft nagedacht, zich op veel feiten baseert en prima research heeft gedaan. …  Je boek behandelt de thematiek op voortreffelijke wijze. … Ik heb voorgesteld om je uit te nodigen om dit najaar met ons van gedachten te wisselen over het boek. Iedereen vond dat een goed idee. … “. (reactie van auteur : “Uiteraard kom ik. Ben zeer vereerd”.)


april 2016 :

boekbespreking : “…. Munnich geeft stapsgewijs en uitvoerig gedocumenteerd weer dat Darwin helemaal niet de formidabele wetenschapper is geweest waarvoor velen (ook ik) hem hebben gehouden. In het boeiende betoog (wetenschap is niet altijd saai!) toont Munnich aan dat door en rondom Darwin een bedenkelijke cultus is ontstaan die het zicht op de wetenschapsontwikkeling in de negentiende en twintigste eeuw heeft vertroebeld.  … Ton Munnich geeft in zijn onderzoek steeds een duidelijke context aan waarbinnen de wetenschap zich heeft ontwikkeld (historisch, politiek, filosofisch, religieus). De resultaten van zijn werk worden door deze aanpak beter te begrijpen, en daardoor ook van groter belang. De persoon Darwin en zijn werk krijgen meer contour en de mythe wordt ontmaskerd. Een belangrijk en interessant boek.”

Harry Verkoulen, Helmond, april 2016

Drs. H.M.H. Verkoulen (1942) studeerde natuurkunde, scheikunde, biologie en didactiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij werkte enkele jaren aan de Technische Hogeschool Twente en de Katholieke Universiteit Nijmegen, vervolgens als schoolleider en onderwijsbestuurder in het Voortgezet Onderwijs.


2 maart 2016 :

Enkele weken na een lezing mailt een toehoorder : “… Tijdens de avond had u mij geheel overtuigd, daarna heb ik uw boek gelezen. Duidelijker kan het niet worden. … Ik dank u hartelijk voor het schrijven van dit boek, ik heb het van de eerste tot de laatste letter met veel interesse gelezen. Met vriendelijke groet, Johan Romijn”


10 februari 2016 :

Lezing over het boek voor het Genootschap Fysica Tiel / Gezelschap Physica Tiel. Met dank aan arts-internist Peter Banki voor de introductie. Aansluitend debat, vooral met de aanwezige medici en biologen. Peter Banki, jarenlang secretaris van het Genootschap, constateert na de avond: “zo’n levendige discussie hebben we de afgelopen dertig jaar niet gehad.”


4 februari 2016 :

mail van professor Peter Westbroek : “… ik denk nog veel over uw verrassende boek.”

Peter Westbroek (KNAW) is emeritus hoogleraar Geologie aan de Universiteit Leiden en emeritus hoogleraar aan het Collège de France te Parijs.


december 2015 :

recensie in Bionieuws : “Munnich zal best een beetje gelijk hebben ….”

Bionieuws is het tijdschrift van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI)


18 mei 2015 :

Lezing over het boek voor de Probus-organisatie, afdeling Zeist. Locatie: hotel Oud London, Zeist. Met dank aan klassiek-historicus Dr. L.F. Janssen voor de introductie in dit beschaafde en ontwikkelde gezelschap. Aansluitend discussie, vooral met de aanwezige medici en biologen. Het debat had een hoog niveau; de stellingen van het boek wisten zich zonder problemen te handhaven.


mei 2015 :

een typerende reactie uit neo-darwinistische hoek verschijnt op de privé-website van gepensioneerd bioloog Gert Korthof.


februari 2015 :

Het boek wordt genomineerd voor de Eurekaprijs voor Wetenschapscommunicatie.


februari 2015 :

Recensie voor de Nederlandse Bibliotheek Dienst, NBD-Biblion :
“… Historicus Munnich geeft vanuit een breed maatschappij-historisch perspectief een begrijpelijke, maar heel andere kijk op de invloed van Darwin op de wereldpolitiek. … Rijk gedocumenteerd, met achterin tachtig pagina’s noten, literatuur, citaten en register. Voer voor (evolutie-)biologen, maar ook voor lezers met een brede historische belangstelling.”

recensent : Dr. H.A. ten Hove
Harry ten Hove was senior researcher bij Museum Naturalis te Leiden en de UvA.


……………………

……………………