reviews

 ………….


29 januari 2018 :

email van prof. Gijsbert van den Brink : “… De reden waarom ik uw boek vooral waardeer zijn de vele passages waarin u de stellingname van allerlei participanten in het evolutiedebat schetst, met gebruikmaking van vele relevante bronnen. Hier doet u het werk dat een goed historicus betaamt en waarvoor men u, mijns inziens, dank verschuldigd is en waarvoor ik u in elk geval zeer erkentelijk ben. … ik vermoed dat ik uw studie nog geregeld zal raadplegen … ”

met hartelijke groet, Gijsbert v.d. Brink

Prof. Gijsbert van den Brink bekleedt de “University Research Chair of Theology and Science” aan de VU te Amsterdam.26 januari 2018 :

email van Ad Maas : “… een goed geschreven, gedegen en erudiet werk! …”

Dr. Ad Maas is wetenschapshistoricus en conservator bij het Boerhaave Museum te Leiden.6 mei 2017 :

email van prof. Wijnand Mijnhardt : “Hartelijk dank voor toezending van uw boek. Ik heb al even erin zitten bladeren; het thema en de behandeling ervan zetten aan tot lezen. Het is kaleidoscopisch en heeft een uitdagende these. Ik durf niet te zeggen wanneer, maar ik weet wel zeker dat ik het tot me zal nemen.”

met hartelijke groet, Wijnand W. Mijnhardt

Prof. Mijnhardt (KNAW) is cultuurhistoricus. Oprichter en eerste directeur van het Descartes Centre voor wetenschapsgeschiedenis van de Universiteit Utrecht.oktober 2016 :

Recensie in NVOX : “…. een keuze voor iedereen met belangstelling voor (evolutie-)biologie, wetenschap(shistorie), a.n.w. en wetenschapsoriëntatie.”

“NVOX – magazine voor het onderwijs in natuurwetenschappen” is het maandblad van de NVON, de vakvereniging van docenten in de natuurwetenschappen.juni 2016 :

email : “…… Met grote interesse heb ik uw boek gelezen en mij laten verrijken door uw inzichten. Uw kijk op Darwin en de gevolgen van zijn ideeën in het Nazisme waren nieuw voor mij. Dit gegeven hebt u sterk geargumenteerd! Daarnaast ben ik zeer veel wijzer geworden in mijn kijk op Mendel. ……”

met vriendelijke groet, Jan Seeleman

Jan Seeleman (1947) studeerde politicologie en theologie. Van 1976 tot 2010 werkzaam als hervormd predikant in diverse gemeenten. Viermaal Nederlands schaakkampioen voor pastores en theologen.mei 2016 :

Een groep Amsterdamse artsen vormt een leesclub. Voorjaar 2016 kiest men dit boek om samen te bespreken. Hun contactpersoon mailt aan de auteur :

“We hebben je boek gelezen en besproken in onze leesclub. … De waardering voor je boek is groot! Een gedegen werk van een erudiete schrijver die toegankelijk schrijft, veel over het onderwerp heeft nagedacht, zich op veel feiten baseert en prima research heeft gedaan. …  Je boek behandelt de thematiek op voortreffelijke wijze. … Ik heb voorgesteld om je uit te nodigen om dit najaar met ons van gedachten te wisselen over het boek. Iedereen vond dat een goed idee. … “. (reactie van auteur : “Uiteraard kom ik. Ben zeer vereerd”.)april 2016 :

boekbespreking : “…. Munnich geeft stapsgewijs en uitvoerig gedocumenteerd weer dat Darwin helemaal niet de formidabele wetenschapper is geweest waarvoor velen (ook ik) hem hebben gehouden. In het boeiende betoog (wetenschap is niet altijd saai!) toont Munnich aan dat door en rondom Darwin een bedenkelijke cultus is ontstaan die het zicht op de wetenschapsontwikkeling in de negentiende en twintigste eeuw heeft vertroebeld.  … Ton Munnich geeft in zijn onderzoek steeds een duidelijke context aan waarbinnen de wetenschap zich heeft ontwikkeld (historisch, politiek, filosofisch, religieus). De resultaten van zijn werk worden door deze aanpak beter te begrijpen, en daardoor ook van groter belang. De persoon Darwin en zijn werk krijgen meer contour en de mythe wordt ontmaskerd. Een belangrijk en interessant boek.”

Helmond, april 2016

Harry Verkoulen

Drs. H.M.H. Verkoulen (1942) studeerde natuurkunde, scheikunde, biologie en didactiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij werkte enkele jaren aan de Technische Hogeschool Twente en de Katholieke Universiteit Nijmegen, vervolgens als schoolleider en onderwijsbestuurder in het Voortgezet Onderwijs.2 maart 2016 :

Enkele weken na een lezing mailt een toehoorder: “… Tijdens de avond had u mij geheel overtuigd, daarna heb ik uw boek gelezen. Duidelijker kan het niet worden. … Ik dank u hartelijk voor het schrijven van dit boek, ik heb het van de eerste tot de laatste letter met veel interesse gelezen. Met vriendelijke groet, Johan Romijn”10 februari 2016 :

Lezing voor het Genootschap Fysica Tiel / Gezelschap Physica Tiel. Met dank aan arts-internist Peter Banki voor de introductie. Aansluitend debat, vooral met de aanwezige medici en biologen. Peter Banki, jarenlang secretaris van het Genootschap, constateert na de avond: “zo’n levendige discussie hebben we de afgelopen dertig jaar niet gehad.”4 februari 2016 :

email van professor Peter Westbroek : “… ik denk nog veel over uw verrassende boek.”

Peter Westbroek (KNAW) is emeritus hoogleraar Geologie aan de Universiteit Leiden en emeritus hoogleraar aan het Collège de France te Parijs.december 2015 :

recensie in Bionieuws : “Munnich zal best een beetje gelijk hebben ….”

Bionieuws is het tijdschrift van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI)18 mei 2015 :

Lezing voor de Probus-organisatie, afdeling Zeist. Locatie: hotel Oud London, Zeist. Met dank aan klassiek-historicus Dr. L.F. Janssen voor de introductie in dit beschaafde en ontwikkelde gezelschap. Aansluitend discussie, vooral met de aanwezige medici en biologen. Het debat had een hoog niveau; de stellingen van het boek wisten zich zonder problemen te handhaven.mei 2015 :

een typerende reactie uit neo-darwinistische hoek verschijnt op de privé-website van gepensioneerd bioloog Gert Korthof.februari 2015 :

Het boek wordt genomineerd voor de Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie.februari 2015 :

Recensie : “… Historicus Munnich geeft vanuit een breed maatschappij-historisch perspectief een begrijpelijke, maar heel andere kijk op de invloed van Darwin op de wereldpolitiek. … Rijk gedocumenteerd, met achterin tachtig pagina’s noten, literatuur, citaten en register. Voer voor (evolutie-)biologen, maar ook voor lezers met een brede historische belangstelling.”

recensent : Dr. H.A. ten Hove,

voor de Nederlandse Bibliotheek Dienst, NBD-Biblion 

……………………

……………………